Novinky

DETOXY COLOR (08.11.2016)

DETOXY COLOR® je první nátěrová barva, která je skutečně účinná proti plynným i kapalným polutantům a zároveň má antimikrobiální a antifungicidní účinek na denním i umělém světle. Jeho základem je speciální fotokatalyzátor, vyráběný podle vlastního,


DETOXY COLOR® lze oprávněně označit za barvu, která čistí vzduch. Účinně rozkládá bacily a choroboplodné zárodky, veškeré alifatické a aromatické uhlovodíky (propan, butan, benzín, xylen, benzen) a všechny nebezpečné produkty kouření. Je proto skutečně významným příspěvkem k ochraně životního prostředí


« Všechny aktuality