Katalog

Weber Terranova

temp_10.jpg

- Základní maltové a omítkové směsi

- Jádrové omítky a štuky

- Malty

- Betonové potěry

- Příslušenství a doplňkové materiály k základním omítkám a maltám

- Fasády

- Minerální šlechtěné omítky - suché směsi

- Podkladní nátěry k minerálním omítkám

- Tenkovrstvé pastovité omítky

- Válečková omítka

- Dekorativní omítka

- Podkladní nátěry pod tenkovrstvé omítky

- Fasádní nátěry

- Renovace podkladu vrchních omítek a nátěrů

- Příslušenství, doplňkové materiály a pomocné prostředky

- Vnější tepelně izolační kompozitní systémy - ETICS

- Lepící a štěrkové hmoty

- Speciální stěrka na ETICS se štukovým vzhledem

- Weber.therm family

- Příslušenství, doplňkové materiály

- Příslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro ETIC

- Vnitřní omítky a nátery

- Vnitřní bíle stěrky a omítky, beteon póroberom

- Opravy trhlin

- Vnitřní nátěry

- Vnitřní dekorativní omítky